Czech Republic Vaccine Informational Materials

O informacích

Informační materiály obsažené v této části webové stránky byly přímo přeloženy z dříve publikovaných anglických verzí, vytvořených k použití ve Spojených státech. V některých případech přeložené dokumenty nereflektují nejaktuálnější anglickou verzi. Aktuální anglické verze a úplný soubor materiálů v angličtině naleznete zde. Na této stránce jsou rovněž materiály ve španělštině.

Protože se očkovací látky a schémata očkování v jednotlivých zemích liší, je důležité vzít na vědomí, že uživatelé nemohou považovat informace na těchto stránkách za náhradu lékařského doporučení. Aktuální informace ve vztahu k doporučením a očkovacím látkám ve vaší zemi vám poskytne na vyžádání váš poskytovatel zdravotní péče.

Další informace o očkovacích látkách či jejich bezpečnosti naleznete na schválených stránkách World Health Organization a Vaccine Safety Net (síť pro bezpečnost očkovacích látek).

Czech Republic (Česká republika)


Additional Information

World Health Organization - Czech Republic